Erve Borkens

Erve Borkens

Achtergrondinformatie Gelderse boerderij

Type boerderij
Iedere streek heeft zijn eigen type boerderij en die wordt dan met name gebaseerd op de basisindeling. "Nederland kent vier hoofdgroepen voor wat betreft de boerderijbouw: de Friese huisgroep (de kuststreken van Groningen tot Amsterdam), de hallehuisgroep (in het oosten en midden van het land), de Zeeuwse schuurgroep  en de zuidelijke huisgroep in Zuid-Limburg. Kenmerkend voor de boerderijen in Nederland in het algemeen en Gelderland in het bijzonder is dat het dak niet door muren gedragen wordt, maar door een houtskelet. Dit skelet is meestal opgebouwd uit een aantal gebinten."

Het hallehuis
"Ondanks de verschillen in landbouwkundige en economische situatie, behoren alle boerderijen in Gelderland tot de hallehuisgroep. Deze in de middeleeuwen onstane boerderijvorm voor het gemengde bedrijf heeft als hoofdkenmerk dat woon-, stal- en werkruimten onder een dak zijn gecombineerd. De boerderij van het hallehuistype heeft een driebeukige opzet. Een gebintconstructie zorgt voor een onderverdeling in een brede middenbeuk en twee smallere zijbeuken. Het woon- en bedrijfsgedeelte worden van elkaar gescheiden door een tussenmuur of brandmuur met stookplaats. Wanneer de middenbeuk dienst doet als deel en in de zijbeuken stallen zijn gemaakt, is er sprake van een hallehuisboerderij met middenlangsdeel."
Citaten uit 'Boerderijen in Gelderland' van Michiel HegenerDe constructie in beeld


1. gebint of gebintestijl op een stenen poer 2. ankerbalk 
3. schoor of karbeel 4. slieten of tasliggers 5. gebinteplaat
6. spoor 7. onderspoor of oplanger 8. hanenbalk of sporenhout
9. zijbeukspantbalk of hildebalk

(met dank aan www.zeldenrijk.net)
 


 

1 opmerking: